จูบิโล อิวาตะ
จูบิโล อิวาตะ
ซไวเก้น คานาซาวะ
ซไวเก้น คานาซาวะ
ญี่ปุ่น เจลีก ดิวิชัน 2
เวลา 14:00 วันที่ 29 พ.ค. 2021