อัลบิเร็กซ์ นิงาตะ
อัลบิเร็กซ์ นิงาตะ
ฟาเจียโน โอคายามา
ฟาเจียโน โอคายามา
ญี่ปุ่น เจลีก ดิวิชัน 2
เวลา 12:00 วันที่ 13 มิ.ย. 2021