จูบิโล อิวาตะ
จูบิโล อิวาตะ
เวนท์ฟอเรท โกฟุ
เวนท์ฟอเรท โกฟุ
ญี่ปุ่น เจลีก ดิวิชัน 2
เวลา 13:00 วันที่ 13 มิ.ย. 2021