เอฮิเมะ
เอฮิเมะ
ซไวเก้น คานาซาวะ
ซไวเก้น คานาซาวะ
ญี่ปุ่น เจลีก ดิวิชัน 2
เวลา 16:00 วันที่ 13 มิ.ย. 2021