เอฟซี เรียวเคียว
เอฟซี เรียวเคียว
กิระวันสึ คิตะคิวชู
กิระวันสึ คิตะคิวชู
ญี่ปุ่น เจลีก ดิวิชัน 2
เวลา 17:00 วันที่ 13 มิ.ย. 2021