อาร์ก้า กดิเนีย
อาร์ก้า กดิเนีย
พุสช่า นีโพโลมิซ
พุสช่า นีโพโลมิซ
ลีกา 1 โปแลนด์
เวลา 23:00 วันที่ 25 ก.ย. 2021