ชินเดีย ทาร์โกวิสเต้
ชินเดีย ทาร์โกวิสเต้
กาซ เมตาน เมดิอัส
กาซ เมตาน เมดิอัส
โรมาเนีย ลีกา1
เวลา 21:30 วันที่ 13 พ.ค. 2022