กอร์นิค ซาเบอร์เซ่
กอร์นิค ซาเบอร์เซ่
โกลนิค เลชน่า
โกลนิค เลชน่า
โปแลนด์ เอ็คสตรัคลาซ่า
เวลา 20:00 วันที่ 15 พ.ค. 2022