เอ็มทีเค บูดาเปสต์
เอ็มทีเค บูดาเปสต์
เดเบรเซน
เดเบรเซน
ฮังการี NB 1
เวลา 21:00 วันที่ 15 พ.ค. 2022