ปักกิ่ง เป่ย์ค่อง
ปักกิ่ง เป่ย์ค่อง
ซินเจียง เทียนซาน
ซินเจียง เทียนซาน
ไชน่า ลีก วัน
เวลา 18:30 วันที่ 17 มิ.ย. 2022