อัลบิเร็กซ์ นิงาตะ
อัลบิเร็กซ์ นิงาตะ
เบลาบลิตซ์ อากิตะ
เบลาบลิตซ์ อากิตะ
ญี่ปุ่น เจลีก ดิวิชัน 2
เวลา 12:00 วันที่ 19 มิ.ย. 2022