ซินซินแนติ
ซินซินแนติ
ออร์แลนโด ซิตี้
ออร์แลนโด ซิตี้
เมเจอร์ลีกซอกเกอร์
เวลา 06:30 วันที่ 25 มิ.ย. 2022