เชลบอร์น
เชลบอร์น
ดันดาล์ค
ดันดาล์ค
ไอร์แลนด์ พรีเมียร์
เวลา 01:45 วันที่ 25 มิ.ย. 2022