สหรัฐอเมริกา
สหรัฐอเมริกา
เวลส์
เวลส์
World Cup
เวลา 02:00 วันที่ 22 พ.ย. 2022