ฟาเจียโน โอคายามา
ฟาเจียโน โอคายามา
ซไวเก้น คานาซาวะ
ซไวเก้น คานาซาวะ
ญี่ปุ่น เจลีก ดิวิชัน 2
เวลา 12:00 วันที่ 12 มี.ค. 2023