คอร์ก ซิตี้
คอร์ก ซิตี้
เชลบอร์น
เชลบอร์น
ไอร์แลนด์ พรีเมียร์
เวลา 00:00 วันที่ 18 มี.ค. 2023