เซนต์หลุยส์ ซิตี้
เซนต์หลุยส์ ซิตี้
ซาน โฮเซ เอิร์ธเควกส์
ซาน โฮเซ เอิร์ธเควกส์
เมเจอร์ลีกซอกเกอร์
เวลา 07:30 วันที่ 19 มี.ค. 2023