ปูซาน ไอปาร์ค
ปูซาน ไอปาร์ค
ซังจู ซังมู
ซังจู ซังมู
เกาหลีใต้ เคลีก 2
เวลา 11:30 วันที่ 19 มี.ค. 2023