ฟาเจียโน โอคายามา
ฟาเจียโน โอคายามา
เวนท์ฟอเรท โกฟุ
เวนท์ฟอเรท โกฟุ
ญี่ปุ่น เจลีก ดิวิชัน 2
เวลา 12:00 วันที่ 19 มี.ค. 2023